I urodziny Studio Śmiała 79
Daria Henkie, Joanna Kapczyńska, Wioletta Urbańska

© Paweł Gerula