Dorota Kozłowska

Sesja zrealizowana w marcu 2019 w Milk Studio w Warszawie.

Zespół realizujący projekt: modelka: Dorota Kozłowska - Flexy Doris, wizarzystka: Sylwia Kalinowska i stylistka: Magdalena Bastkowska

© Paweł Gerula